Els guanyadors t'expliquen les seves propostes. Edició 2019

Descobreix com els professionals aposten per l'ús de les aplicacions mòbils, les tècniques de joc o noves maneres de gestionar materials i fluxes de treball per millorar el benestar dels pacients.

PROPOSTES GUANYADORES

Guanyador final

Contenidor per a la recollida selectiva en els carros de cures

Sostenibilitat econòmica i energètica

Concepción González García | Infermera / Cures Intensives de Traumatologia

Un sistema per facilitar la segregació dels diferents materials utilitzats pel personal modificant els carros de cures.

Túnel hol·logràfic anti estrès

Satisfacció dels pacients

Edmundo Gil Garcia | Auxiliar d'Infermeria / Cirurgia Pediàtrica

Un túnel 3D que projecti imatges des de la zona de ‘Transferència’ fins al antequirofàn per reduir l’ansietat i l’estrès dels nens i nenes que han de ser intervinguts.

Noves tecnologies per millorar les mesures d’aïllament en pacients pediàtrics d’alt risc

Seguretat dels pacients i dels professionals

Elisa Navarro Royo | Infermera / Medicina Preventiva

Un nou sistema que, a través de les noves tecnologies, permet disminuir els errors i millorar l’aïllament dels pacients infectats o colonitzats per microorganismes transmissibles i donar visibilitat de les precaucions d’aïllament.

VH Prof

Satisfacció dels professionals

Isabel Martín Silva | Fisioterapeuta / Rehabilitació Neurològica

Un nou apartat web per connectar els professionals, agrupar continguts d’interès general i apropar la institució a tos els treballadors.

Si et vas perdre la jornada, pots veure'n el resum a continuació:

Les propostes finalistes

Coneix el talent innovador de l’equip de Vall d’Hebron en tots els àmbits. Recorda que estan classificats en quatre categories: Sostenibilitat econòmica i energètica, Satisfacció dels pacients, Seguretat dels pacients i dels professionals i Satisfacció dels professionals.

Cuidem els nadons, cuidem el planeta

Sostenibilitat econòmica i energètica

Marta Reche Morros

Supervisora d'Infermeria / Neonatologia

Incorporació de bolquers ecològics, lliures de productes químics agressius per a la pell dels nadons i pel planeta.

Reducció de plàstics a les unitats de psiquiatria

Sostenibilitat econòmica i energètica

Sheila García Prado

Infermera / Psiquiatria

Substitució dels coberts de plàstic d’un sol ús per coberts reutilitzables i de plàstic biodegradable per reduir l’impacte en el medi ambient.

IntraPathCloser

Seguretat dels pacients i dels professionals

Jordi Temprana Salvador

Metge / Anatomia Patològica

Un sistema de traçabilitat bàsica i de transmissió bidireccional que permeti al cirurgià disposar de la informació del pacient en temps real i assegurar una millor seguretat.

Polsador d'emergència

Seguretat dels pacients i dels professionals

Vicenta Sierra Sierra

Infermera / Cirurgia Maxil·lofacial i Oral

Un polsador d’emergència "exclusiu" pel personal que permeti als professionals sol·licitar ajuda per resoldre situacions que poden ser de risc de manera ràpida i directa quan es precisi.

Promoció de la resiliència personal amb un aplicatiu mòbil davant d’estressors laborals

Satisfacció dels professionals

Sara Guila Fidel Kinori

Psicòloga Clínica / Psiquiatria

Una aplicació que ofereix recursos per autoconeixement del nivell d'estrès derivat de la càrrega professional i per poder fer-li front a través de la millora de la resiliència.

PathFoto

Satisfacció dels professionals

Irma Ramos Oliver

Metgessa / Anatomia Patològica

Un sistema per millorar la qualitat de les fotografies macroscòpiques, facilitar el seu emmagatzematge, i la seva organització i recuperació.

Aplicació mòbil d'uroteràpia pediàtrica: biofeedback a domicili

Satisfacció dels pacients

Adriana Farre Jimenez

Infermera / Urologia Pediàtrica

Una app de formació lúdica a través del joc per fer conscient el pacient sobre el seu procés fisiològic i garantir l’execució correcte dels exercicis del seu tractament. A més, informa correctament les dades demanades pel seu control.

Ens hem de poder comunicar

Satisfacció dels pacients

Alba García Fernández

Auxiliar d'Infermeria / Ictus i Hemodinàmica Cerebral

Un projecte per fer possible la comunicació entre pacients que han patit un Accident Cerebral Vascular (ACV) i han quedat afectats en la parla, i els professionals que estan en contacte amb ells.