Els guanyadors t'expliquen les seves propostes. Edició 2023

Descobreix com els professionals aposten per l'ús d'aplicacions, projeccions, millors circuits de reciclatge, IA o l'automatització per millorar el funcionament de l'Hospital.

Propostes guanyadores

Guanyador final

Suport d'Alt Nivell per a Situacions Crítiques

Organització, qualitat i seguretat

Marc Mendo | Resident de segon any de Servei d'Anestesiologia i Reanimació

Es tracta d'una aplicació que funciona com una agenda. Quan es posa l'adrenalina, es posa la icona de l'adrenalina, igual que les descàrregues. Cada dos minuts s'ha de revaluar al pacient. L'aplicació t'avisa el que has de fer, tant si el ritme és desfibril·lable com no.

L'últim viatge 365º en cures pal·liatives pediàtriques

Atenció centrada en el pacient i la família

Ariadna Torres | PhD - Psicòloga/psicooncòloga de la Unitat d'Atenció Pal·liativa Pediàtrica i al Pacient Crònic Complex

Utilització d'un projector 365º de Broomx on poder fer intervencions alhora projectades amb intervencions més psicològiques. D'aquesta manera el pacient estaria molt més tranquil, treballant el sentit de vida i fer l'últim viatge. També es vol incorporar a la família en aquestes projeccions.

No ho llancis, dona-li una segona vida

Sostenibilitat, eficiència i responsabilitat social

Inés Pazos | Tècnica en simulació clínica

S'ha recreat una UCI d'adults on els professionals practicarien les seves habilitats en la via àrea, on es necessita molt material. La proposta és posar en marxa un nou circuit de reciclatge per donar vida a tot aquest material que d'una altra manera, s'acabaria llençant.

Càmera "customitzada" per a la detecció de fluorescència del verd de indocianina

Talent, desenvolupament i benestar professional

Dr. Zhan Q. Lin | Cirurgià plàstic del Servei de Cremats

La proposta és personalitzar una càmera, amb una llum verda infraroja. Traurien el filtre de la llum visible del sensor que té una càmera convencional i la substituiríem per un filtre que només detecti les longituds d'onda del ver d'indocianina. D'aquesta manera captaríem la fluorescència emesa per aquesta molècula.

Propostes finalistes

Coneix el talent innovador de l'equip de Vall d'Hebron en tots els àmbits. Recorda que estan classificats en quatre categories: Atenció centrada en el pacient i la família; Talent, desenvolupament i benestar professional; Sostenibilitat, eficiència i responsabilitat social; i Organització, qualitat i seguretat.

Individualització de la pauta perioperatòria d'anticoagulació i antiagregació

Organització, qualitat i seguretat

Dr. Gonzalo Artaza

Facultatiu Especialista del Servei d'Hematologia i Hemoteràpia

Calculadora en Excel que no només ens permet sistematitzar el càlcul de risc trombòtic i hemorràgic del pacient i la intervenció quirúrgica, sinó que ens dona de forma automàtica una pauta perioperatòria personalitzable amb un calendari imprimible i enganxable a la història clínica. 

Kidney Color - Aplicació d'Intel·ligència Artificial en el procés d'assignació d'òrgans per a trasplantament renal

Talent, desenvolupament i benestar professional

Dr. Enric Miret

Metge adjunt del Servei d'Urologia i Trasplantament Renal

La demanda de trasplantament renal creix any rere any, i això fa, que cada cop acceptem donants de més edat. Aquests trasplantaments tenen més risc de fallida. La idea consisteix a realitzar fotografies mitjançant un smartphone d'última generació just després de l'extracció. Utilitzem la IA per saber com funcionarà aquest ronyó posteriorment.

Anem un pas més enllà! Circuit d'aprofitament

Sostenibilitat, eficiència i responsabilitat social

Dr. Adrià Curran/ Paola Vidovic

Curran - Facultatiu especialista del Servei de Malalties Infeccioses/ Vidovic - Study coordinator del Servei de Malalties Infeccioses

Vall Hebron és un centre punter en assajos clínics. Els promotors dels estudis centralitzen les analítiques i ens envien kits amb tot el material que es necessita. El problema és que quan un dels components del kit caduca, s'ha de descartar tot el kit.

Integració automatitzada del risc d'exposició

Sostenibilitat, eficiència i responsabilitat social

Blanca Borras

Facultativa especialista del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia

Integració automatitzada del risc d'exposició a contaminants ambientals a la història clínica del pacient. Disposem de dades de quin és el nivell de contaminació a cada carrer de Barcelona. Existeix una necessitat urgent d'integrar els factors ambientals en el dia a dia de l'Hospital.

Petitori clínic intel·ligent

Organització, qualitat i seguretat

Dr. Xabier Michelena

Consultor TIC i Metge adjunt del Servei de Reumatologia

Hem calculat que dediquem al voltant de 2 o 3 minuts després de cada contacte mèdic en fer una petició. Es proposa un petitori intel·ligent que proposi fer una petició de forma automàtica associant cada curs clínic a una petició.

BAR-ID

Atenció centrada en el pacient i la família

Dr. Juan José González/ Alonso Parrón/ Carla Coll

González - Facultatiu adjunt del Servei de Microbiologia/ Parrón - Gestor de projectes d'Innovació VHIR / Coll - Project manager del Servei de Microbiologia

Plataforma IA per a la ràpida identificació de bacteris patògens i les seves resistències antimicrobianes. En els últims anys està en risc el tractament d'infeccions que fa uns anys no teníem problemes per tractar. Ara moltes estan produïdes per bateries multiresistents.

Compra VHÉ

Talent, desenvolupament i benestar professional

Marta Baker, tècnica jurídica/ Joan Guasch,

Baker - Unitat de Compra Pública Innovadora/ Guasch - Cap de projecte - Unitat de projectes i desenvolupament d'aplicacions

Proposta de la plataforma interna Compra VHÉ, que gestionaria la traçabilitat d'un contracte públic des de la idea de licitar quelcom nascuda d'un servei de l'Hospital fins a la fi de l'execució del contracte en qüestió. Es pretén aconseguir millorar el circuit comunicatiu d'intercanvi d'informacions amb la resta de serveis d'Hospital.

Programa "No estàs sol"

Atenció centrada en el pacient i la família

Montserrat Aran

Infermera de la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital General

El programa "No estàs sol" té com a objectiu obrir les portes de les Unitats de Cures Intensives, flexibilitzant els horaris de visites i incorporant als familiars en les cures del pacient. La participació dels familiars en les cures serà guiada pels professionals i es crearan petits vídeos amb les cures estandarditzades que es penjaran als boxs perquè puguin consultar els familiars en format de QR.

El Jurat

Coneix les 22 persones que formen part del jurat del 5è Concurs d'Innovació. 22 professionals que es caracteritzen per la seva implicació en l'àmbit de la innovació en el camp de la salut.

Dr. Albert Salazar

Gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

Dr. Antonio Roman

Director Assistencial de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron


Linledin

Dra. Soledad Romea

Directora de Processos, Qualitat i Innovació de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron


Linledin

Fran Garcia 

Director de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana de Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus


Linledin

Maria Angels Barba

Directora Infermeria


Linledin

Dra. Anna Sala

Cap d'Innovació de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron


Linledin

Sergi Jufresa

Subdirector de Tecnologies de la Informació i Comunicació de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron


Linledin

Dr. Josep Antoni Ramos Quiroga

Cap del Servei de Psiquiatria i President de la Comissió d'Innovació


Linledin

Enric Barba

President del Club d’Innovació i Tecnologia de CECOT


Linledin

Dra. Begoña Benito

Directora VHIR


Linledin

Dr. Josep Tabernero

Director VHIO


Linledin

Dr. Xavier Montalban

Director CEMCAT


Linledin

Dra. Mariona Esquerdo

Cap d'Unitat d'Innovació VHIR


Linledin

Mario de la Cuesta

Cap d'Unitat d'Innovació VHIO


Linledin

Roser Anglès

Directora Assistencial ICS


Linledin

Francesc Iglesias

Responsable de l'Oficina de Suport a la Innovació i la Recerca


Linledin

Ramon Maspons

Director d'Innovació de AQuAS


Linledin

Pol Perez

Direcció Corporativa de Sistemes d'Informació-ICS


Linledin

Yolanda Puiggros

Advocada de Healthcare & Life Sciencie. Partner a Roca Junyent


Linledin

Eulàlia Farre-Maduell

Senior Research Engineer - Life Sciences-NPL form Biomedical Information Analysis -BSC (Barcelona Supercomputing Center)

Maria Isabel Hernadez Moreno

SIEMENS - Strategic Account Manager


Linledin

Leticia Beleta

ALEXION - Directora General d'Alexion, AstraZeneca Rare DIsease d'Espanya i Portugal


Linledin